Projekty już zakończone, bądź będące w trakcie realizacji:

 • „Azymut na kompetencje” – Miasto Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.. CEL PROJEKTU: Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa warunków zatrudnienia wśród 80 ucz. z pow. m Suwałki, pow. suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego w wieku 15-29 lat, pochodzących z gr. doc. tj. os. biernych zaw. lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP, w tym os. z niepełnosprawnościami, os. odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, os. ubogich pracujących, os. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach um. cywilno-prawnych, imigrantów, reemigrantów, poprzez wsparcie indywidualne i kompleksową aktywizację zawodową -edukacyjną z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku. Wartość projektu: 1 014 656,00 zł, dofinansowanie projektu: 963 923,20 zł.
  Przejdź na stronę Azymut na kompetencje
 •  

 • „Aktywna integracja inspiracją do działania” – powiat m. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, bielski, zambrowski – województwo Podlaskie. CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego w terminie do 30.11.2020r. Wartość projektu: 1.037.466,12 zł, dofinansowanie projektu: 981.066,12 zł.
  Przejdź na stronę projektu
 •  

 • „Wsparcie zawodowe skuteczną integracją” – powiat moniecki, grajewski, augustowski, sejneński, suwalski. – województwo Podlaskie. CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: monieckiego, grajewskiego, augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego w terminie do 30.11.2020r. Wartość projektu: 1.012.935,25 zł, dofinansowanie projektu: 911.641,71 zł.
  Przejdź na stronę projektu
 •  

 • „Szansa na lepsze jutro – własny biznes” – powiat suwalski, sejneński i gmina Nowinka – województwo Podlaskie. Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 24 osobom (9K,15M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 12 osobom do 31.10.2020r. Wartość projektu: 512 550,00 zł, dofinansowanie projektu: 481 797,00 zł
  Przejdź na stronę projektu
 •  

 • „Akademia Mistrzów Pływania – edycja 2019” – Ministerstwo Sportu i Turystyki. Miejscem realizacji projektu będzie 6 powiatów województwa podlaskiego:-suwalski-sejneński-augustowski-moniecki-grajewski-sokólskioraz 6 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:-gołdapski-olecki-ełcki-piski-giżycki-węgorzewski. Tematem projektu jestrealizacja wyjazdów na pływalnie uczniów klas I-III Szkoły podstawowej. W projekcie weźmie udział 1950uczniów/uczennic.
  Przejdź na stronę projektu
 •  

 • „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” – Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obszar realizacji – cała Polska.
  przejdź na FORUM KADRY WSPOMAGANIA
 •  

 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie ZACHODNIOPOMORSKIM.” – PO WER
  Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3020/17, wartość projektu: 2 884 630,10zł, wartość dofinansowania: 2 798 091,19zł
 •  

 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM.” – PO WER

Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3021/17, wartość projektu: 3 484 532,20 zł, wartość dofinansowania: 3 379 996,23zł

 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie POMORSKIM.” – PO WER

Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3017/17, wartość projektu: 3 936 785,80zł, wartość dofinansowania: 3 818 682,22 zł

 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM.” – PO WER

Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3018/17, wartość projektu: 2 584 679,05zł, wartość dofinansowania: 2 507 138,67 zł

 • „Niepubliczne przedszkole terapeutyczne „Koniczynka”” – EFS

Tematem projektu jest utworzenie Niepublicznego Przedszkola w Suwałkach. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję partnera w projekcie. Okres realizacji od: 01.04.2017r. do 31.08.2018r., Dofinansowanie: 848558,75 zł

 • „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski” – EFS

Tematem projektu jest finansowanie szkoleń językowych, komputerowych i z zakresu zarządzania projektem. Okres realizacji projektu: od: 2017-01-02 do: 2019-12-31, Dofinansowanie: 2 636 549,99 zł

Przejdź na stronę projektu

 • „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski” – EFS

Tematem projektu jest finansowanie szkoleń językowych, komputerowych i z zakresu zarządzania projektem. Okres realizacji projektu: od: 2017-01-02 do: 2019-12-31, Dofinansowanie: 2 268 000,00 zł

Przejdź na stronę projektu

 • „Akademia mistrzów pływania” – MSiT

Tematem projektu jest organizacja zajęć dla 570 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej z zakresu nauki pływania . Projektem są objęte szkoły z powiatu Suwalskiego, i/lub augustowskiego i Sejneńskiego. Okres realizacji projektu: 1-03-2017r. – 20-12-2017r. Kwota dofinansowania: 100000,00 zł

  • „Akademia wysokich lotów” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska. Okres realizacji projektu: 1-09-2014r. – 30-04-2015r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

 • „Gimnazjum XXII wieku” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Gminie Płaska. Okres realizacji projektu: 1-09-2014r. – 30-04-2015r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

 • „Turystyka wiejska szansą na rozwój mieszkańców LGD Lider w EGO” – PROW w ramach LGD

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem agroturystyki oraz warsztatów komputerowych, rzemieślniczych i kulinarnych na obszarze LIDER w EGO. Okres realizacji projektu: 21-08-2014r. – 31-03-2015r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

 • „Turystyka wiejska szansą na rozwój Sejneńszczyzny” – PROW w ramach LGD

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem agroturystyki oraz warsztatów komputerowych, rzemieślniczych i kulinarnych na Sejneńszczyźnie. Okres realizacji projektu: 1-09-2014r. – 31-12-2014r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

 • „Akademia mistrzów pływania” – MSiT

Tematem projektu jest organizacja zajęć dla 675 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej z zakresu nauki pływania . Projektem są objęte szkoły z powiatu Suwalskiego, i/lub augustowskiego i Sejneńskiego. Okres realizacji projektu: 1-03-2015r. – 20-12-2015r. Kwota dofinansowania: 115000,00 zł

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dubeninkach oraz Szkole Podstawowej w Żytkiejmach. Okres realizacji projektu: 1-09-2013r. – 30-06-2015r. Kwota dofinansowania: 610 800,29 zł

 • Turystyka wiejska szansą na rozwój mieszkańców wsi – edycja nr 2″ – program rządowy ASOS

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z zakresu turystyki wiejskiej dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na obszarze powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i miasta Suwałki.. Okres realizacji projektu: od 1-07-2013r. do 31-12-2014r. Kwota dofinansowania: 100 400,00 zł

 • Turystyka wiejska szansą na rozwój mieszkańców wsi” – program rządowy ASOS

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z zakresu turystyki wiejskiej dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na obszarze powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i miasta Suwałki.. Okres realizacji projektu: od 1-10-2012r. do 30-04-2013r. Kwota dofinansowania: 101 707,00 zł

 • „Nasza szkoła – to brzmi dumnie!” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Okres realizacji projektu: 1-09-2012r. – 30-06-2015r. Kwota dofinansowania: 397 133,00 zł

 • „Prawo jazdy w damskiej torebce – kobieca akademia jazdy samochodem w gminie Dubeninki” – PO KL

Tematem projektu są profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i kurs prawo jazdy kat. B dla kobiet z gminy Dubeninki. Okres realizacji projektu: 1-04-2012r. do 30-09-2012r. Kwota dofinansowania: 47 724 tys. zł.

 • „Nowa Wieś – Nowa Szkoła II” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi k. Suwałk. Okres realizacji projektu: 1-09-2011r. – 31-08-2013r. Kwota dofinansowania: 219 tys. zł

 • „Wyzwanie liderów lokalnych” – PO KL

Tematem projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji liderów/-ek społeczności lokalnych z zakresu praktycznych aspektów promocji działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Okres realizacji projektu: 1-06-2011r. – 30-11-2011r. Kwota dofinansowania: 50 tys. zł. FRR Polska Wschodnia pełni funkcje Partnera.

 • „W szpilkach w internecie” – PO KL

Tematem projektu są profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu dla kobiet 30+ z gminy Suwałki. Okres realizacji projektu: 1-07-2011r. – 31-12-2011r. Kwota dofinansowania: 49 996 tys. zł.

 • „Spotkanie z Jaćwingami” – FIO 2010

Tematem projektu jest edukacja historyczna mieszkańców Suwałk poprzez organizację warsztatów dla gości podczas Festynu Archeologicznego Szwajcaria, organizację plenerowego koncertu muzyki dawnej i letniego wypoczynku młodzieży połączonego z warsztatami rzemieślniczymi. Okres realizacji projektu: 1-06-2010r. – 31-08-2010r. Kwota dofinansowania: 86 tys. zł

 • „Mobilna kobieta za kółkiem” – PO KL

Tematem projektu jest poprawienie mobilności kobiet z gminy Wiżajny, Szypliszki i Rutka-Tartak poprzez umożliwienie im odbycie kursu na prawo jazdy kategorii B. Okres realizacji projektu: 1-12-2010r. – 30-04-2011r. Kwota dofinansowania: 50 tys. zł. FRR Polska Wschodnia pełni funkcje Partnera.

 • „Dawne Europejskie Sztuki Walki” – program Młodzież w działaniu

Tematem projektu jest utworzenie w Suwałkach młodzieżowej szkoły szermierki, która będzie narzędziem do poznawania kultury europejskiej (w szczególności rekonstrukcji dawnych walk). Okres realizacji projektu: 1-09-2009r. – 30-10-2010r. Kwota dofinansowania: 6 tys. euro

 • „Kształcimy się by osiągnąć sukces” – PO KL

Tematem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się językiem obcym, mieszkańców gminy Wiżajny. Okres realizacji projektu: 1-06-2009r. – 30-04-2010r. Kwota dofinansowania: 50 tys. zł. FRR Polska Wschodnia pełni funkcje Partnera.