Projekty już zakończone, bądź będące w trakcie realizacji:

 • „Lokalna Aktywizacja – specjaliści”

   • „Szansa na dobry zawód – własny biznes”
    www projektu

 

 

 

 

 

   • „Azymut na kompetencje” – Miasto Suwałki, pow. suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.. CEL PROJEKTU: Podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa warunków zatrudnienia wśród 80 ucz. z pow. m Suwałki, pow. suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego w wieku 15-29 lat, pochodzących z gr. doc. tj. os. biernych zaw. lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP, w tym os. z niepełnosprawnościami, os. odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, os. ubogich pracujących, os. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach um. cywilno-prawnych, imigrantów, reemigrantów, poprzez wsparcie indywidualne i kompleksową aktywizację zawodową -edukacyjną z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku. Wartość projektu: 1 014 656,00 zł, dofinansowanie projektu: 963 923,20 zł.
    Przejdź na stronę Azymut na kompetencje

 

   • „Aktywna integracja inspiracją do działania” – powiat m. Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, bielski, zambrowski – województwo Podlaskie. CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego w terminie do 30.11.2020r. Wartość projektu: 1.037.466,12 zł, dofinansowanie projektu: 981.066,12 zł.
    Przejdź na stronę projektu

 

   • „Wsparcie zawodowe skuteczną integracją” – powiat moniecki, grajewski, augustowski, sejneński, suwalski. – województwo Podlaskie. CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: monieckiego, grajewskiego, augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego w terminie do 30.11.2020r. Wartość projektu: 1.012.935,25 zł, dofinansowanie projektu: 911.641,71 zł.
    Przejdź na stronę projektu

 

   • „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, zamieszkujące obszar gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka Tartak, Wiżajny, które ukończyły 18 rok życia.
    Przejdź na stronę projektu

 

   • Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie nowinka i powiecie sejneńskim – Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, zamieszkujące obszar powiat sejneński tj. gminę Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk oraz gminę Nowinka, które ukończyły 18 rok życia.
    Przejdź na stronę projektu

 

   • „Szansa na lepsze jutro – własny biznes” – powiat suwalski, sejneński i gmina Nowinka – województwo Podlaskie. Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 24 osobom (9K,15M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 12 osobom do 31.10.2020r. Wartość projektu: 512 550,00 zł, dofinansowanie projektu: 481 797,00 zł
    Przejdź na stronę projektu

 

   • „Akademia Mistrzów Pływania – edycja 2019” – Ministerstwo Sportu i Turystyki. Miejscem realizacji projektu będzie 6 powiatów województwa podlaskiego:-suwalski-sejneński-augustowski-moniecki-grajewski-sokólskioraz 6 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:-gołdapski-olecki-ełcki-piski-giżycki-węgorzewski. Tematem projektu jestrealizacja wyjazdów na pływalnie uczniów klas I-III Szkoły podstawowej. W projekcie weźmie udział 1950uczniów/uczennic.
    Przejdź na stronę projektu

 

   • „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” – Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obszar realizacji – cała Polska.
    przejdź na FORUM KADRY WSPOMAGANIA

 

   • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie ZACHODNIOPOMORSKIM.” – PO WER
    Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3020/17, wartość projektu: 2 884 630,10zł, wartość dofinansowania: 2 798 091,19zł

 

   • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM.” – PO WER

Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3021/17, wartość projektu: 3 484 532,20 zł, wartość dofinansowania: 3 379 996,23zł

   • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie POMORSKIM.” – PO WER

Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3017/17, wartość projektu: 3 936 785,80zł, wartość dofinansowania: 3 818 682,22 zł

   • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM.” – PO WER

Tematem projektu są szkolenia i doradztwo dla dyrektorów szkół. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję lidera w projekcie. Partnerzy: AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa. Okres realizacji od: 2017-11-01 do: 2019-10-31, POWR.02.10.00-00-3018/17, wartość projektu: 2 584 679,05zł, wartość dofinansowania: 2 507 138,67 zł

   • „Niepubliczne przedszkole terapeutyczne „Koniczynka”” – EFS

Tematem projektu jest utworzenie Niepublicznego Przedszkola w Suwałkach. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni funkcję partnera w projekcie. Okres realizacji od: 01.04.2017r. do 31.08.2018r., Dofinansowanie: 848558,75 zł

   • „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski” – EFS

Tematem projektu jest finansowanie szkoleń językowych, komputerowych i z zakresu zarządzania projektem. Okres realizacji projektu: od: 2017-01-02 do: 2019-12-31, Dofinansowanie: 2 636 549,99 zł

Przejdź na stronę projektu

   • „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski” – EFS

Tematem projektu jest finansowanie szkoleń językowych, komputerowych i z zakresu zarządzania projektem. Okres realizacji projektu: od: 2017-01-02 do: 2019-12-31, Dofinansowanie: 2 268 000,00 zł

Przejdź na stronę projektu

   • „Akademia mistrzów pływania” – MSiT

Tematem projektu jest organizacja zajęć dla 570 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej z zakresu nauki pływania . Projektem są objęte szkoły z powiatu Suwalskiego, i/lub augustowskiego i Sejneńskiego. Okres realizacji projektu: 1-03-2017r. – 20-12-2017r. Kwota dofinansowania: 100000,00 zł

    • „Akademia wysokich lotów” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gminie Płaska. Okres realizacji projektu: 1-09-2014r. – 30-04-2015r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

   • „Gimnazjum XXII wieku” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Gminie Płaska. Okres realizacji projektu: 1-09-2014r. – 30-04-2015r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

   • „Turystyka wiejska szansą na rozwój mieszkańców LGD Lider w EGO” – PROW w ramach LGD

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem agroturystyki oraz warsztatów komputerowych, rzemieślniczych i kulinarnych na obszarze LIDER w EGO. Okres realizacji projektu: 21-08-2014r. – 31-03-2015r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

   • „Turystyka wiejska szansą na rozwój Sejneńszczyzny” – PROW w ramach LGD

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem agroturystyki oraz warsztatów komputerowych, rzemieślniczych i kulinarnych na Sejneńszczyźnie. Okres realizacji projektu: 1-09-2014r. – 31-12-2014r. Kwota dofinansowania: 50000,00 zł

   • „Akademia mistrzów pływania” – MSiT

Tematem projektu jest organizacja zajęć dla 675 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej z zakresu nauki pływania . Projektem są objęte szkoły z powiatu Suwalskiego, i/lub augustowskiego i Sejneńskiego. Okres realizacji projektu: 1-03-2015r. – 20-12-2015r. Kwota dofinansowania: 115000,00 zł

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dubeninkach oraz Szkole Podstawowej w Żytkiejmach. Okres realizacji projektu: 1-09-2013r. – 30-06-2015r. Kwota dofinansowania: 610 800,29 zł

   • Turystyka wiejska szansą na rozwój mieszkańców wsi – edycja nr 2″ – program rządowy ASOS

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z zakresu turystyki wiejskiej dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na obszarze powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i miasta Suwałki.. Okres realizacji projektu: od 1-07-2013r. do 31-12-2014r. Kwota dofinansowania: 100 400,00 zł

   • Turystyka wiejska szansą na rozwój mieszkańców wsi” – program rządowy ASOS

Tematem projektu jest organizacja szkoleń z zakresu turystyki wiejskiej dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na obszarze powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i miasta Suwałki.. Okres realizacji projektu: od 1-10-2012r. do 30-04-2013r. Kwota dofinansowania: 101 707,00 zł

   • „Nasza szkoła – to brzmi dumnie!” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Okres realizacji projektu: 1-09-2012r. – 30-06-2015r. Kwota dofinansowania: 397 133,00 zł

   • „Prawo jazdy w damskiej torebce – kobieca akademia jazdy samochodem w gminie Dubeninki” – PO KL

Tematem projektu są profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i kurs prawo jazdy kat. B dla kobiet z gminy Dubeninki. Okres realizacji projektu: 1-04-2012r. do 30-09-2012r. Kwota dofinansowania: 47 724 tys. zł.

   • „Nowa Wieś – Nowa Szkoła II” – PO KL

Tematem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi k. Suwałk. Okres realizacji projektu: 1-09-2011r. – 31-08-2013r. Kwota dofinansowania: 219 tys. zł

   • „Wyzwanie liderów lokalnych” – PO KL

Tematem projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji liderów/-ek społeczności lokalnych z zakresu praktycznych aspektów promocji działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Okres realizacji projektu: 1-06-2011r. – 30-11-2011r. Kwota dofinansowania: 50 tys. zł. FRR Polska Wschodnia pełni funkcje Partnera.

   • „W szpilkach w internecie” – PO KL

Tematem projektu są profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu dla kobiet 30+ z gminy Suwałki. Okres realizacji projektu: 1-07-2011r. – 31-12-2011r. Kwota dofinansowania: 49 996 tys. zł.

   • „Spotkanie z Jaćwingami” – FIO 2010

Tematem projektu jest edukacja historyczna mieszkańców Suwałk poprzez organizację warsztatów dla gości podczas Festynu Archeologicznego Szwajcaria, organizację plenerowego koncertu muzyki dawnej i letniego wypoczynku młodzieży połączonego z warsztatami rzemieślniczymi. Okres realizacji projektu: 1-06-2010r. – 31-08-2010r. Kwota dofinansowania: 86 tys. zł

   • „Mobilna kobieta za kółkiem” – PO KL

Tematem projektu jest poprawienie mobilności kobiet z gminy Wiżajny, Szypliszki i Rutka-Tartak poprzez umożliwienie im odbycie kursu na prawo jazdy kategorii B. Okres realizacji projektu: 1-12-2010r. – 30-04-2011r. Kwota dofinansowania: 50 tys. zł. FRR Polska Wschodnia pełni funkcje Partnera.

   • „Dawne Europejskie Sztuki Walki” – program Młodzież w działaniu

Tematem projektu jest utworzenie w Suwałkach młodzieżowej szkoły szermierki, która będzie narzędziem do poznawania kultury europejskiej (w szczególności rekonstrukcji dawnych walk). Okres realizacji projektu: 1-09-2009r. – 30-10-2010r. Kwota dofinansowania: 6 tys. euro

   • „Kształcimy się by osiągnąć sukces” – PO KL

Tematem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się językiem obcym, mieszkańców gminy Wiżajny. Okres realizacji projektu: 1-06-2009r. – 30-04-2010r. Kwota dofinansowania: 50 tys. zł. FRR Polska Wschodnia pełni funkcje Partnera.