Stopień realizacji projektu

Data wpisu: 26.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Nasz projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem i z pewnością zostanie zakończony i rozliczony przed pierwotnie zakładaną datą. W chwili obecnej do naszego biura wpłynęły wnioski o dofinansowanie szkoleń przekraczających wartość środków w projekcie, dlatego będziemy wydawać postanowienia odmowne. Wnioski o dofinansowanie szkoleń rozpatrywane są według kolejności złożenia. Ewentualne zakwalifikowanie wniosków, które otrzymały postanowienia odmowne będą możliwe tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników projektu.


Kontakt do biura projektu

Data wpisu: 22.09.2017r.

BIURO PROJEKTU:
tel. 733-60-70-10
e-mail biuro-gizycko@frr.org.pl

Koordynator projektu:
Małgorzata Anna Dadura
tel. 733-70-60-10
e-mail m.d@frr.org.pl

Adresy punktów kontaktowych, za pośrednictwem których można składać aplikacje:

 • Powiat Gołdapski: Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki, tel. 87 6158302
 • Powiat Giżycki: Biuro projektu w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 5, lok.127
 • Powiat Mrągowski: Szkoła Języków Obcych Pasja, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 37
 • Powiat Piski : Urząd Miasta Orzysz, Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania

Data wpisu: 30.03.2017r.

Poniżej załączamy dokument do pobrania, w którym spisane są najczęściej zadawane pytania. Postaramy się sukcesywnie aktualizować jego treść.

20170329_NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI

 


Ulotki projektowe

Data wpisu: 13.02.2017r.

Przedstawiamy pierwsze materiały promocyjne, powiat Giżycki i Gołdapski.

gg agg b

Przedstawiamy pierwsze materiały promocyjne, powiat Mrągowski i Piski.

mp a mp b


 

Informacje o projekcie

Data wpisu: 10.02.2017r.

W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych ( język angielski, język niemiecki , język francuski), ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu giżyckiego, lub gołdapskiego, lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują , pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów giżyckiego, lub gołdapskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci:

 • dofinansowanie do szkoleń.

Wsparcie dodatkowe:

 • dofinansowanie do egzaminów poprawkowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,
 • coaching indywidualny.

( finansowanie: 90 % – pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków )

 

Etapy realizacji wsparcia :

 1. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia przez beneficjenta.
 2. Wskazanie przez beneficjenta firmy szkoleniowej, w której będzie realizowane szkolenie. (szkolenie musi kończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu, beneficjent musi przystąpić do egzaminu, nie musi go zdać ).
 1. Podpisanie umowy z beneficjentem i firmą szkoleniową.
 2. Udział beneficjenta w szkoleniu.
 3. Po zakończeniu szkolenia – przedstawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub certyfikatu/ zaświadczenia ( na tej podstawie rozliczane są środki ).

Wsparcie dodatkowe:

 1. Złożenie wniosku ze wskazaniem na rodzaj wsparcia.
 2. Otrzymanie wsparcia w okresie trwania szkolenia.
 3. Rozliczenie wsparcia.

 

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione do końca lutego 2017r.

 


Rozpoczęcie realizacji projektu

Data wpisu: 11.01.2017r.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w lutym 2017 roku. Aktualne informacje o prowadzonych działaniach będą zamieszczane na tej stronie internetowej.