Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia powstało w 2009 roku. Głównym celem działań jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, promocja postaw przedsiębiorczych, upowszechnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących gospodarczemu rozwojowi Polski Wschodniej. Nasze działania skierowane są głównie do obszarów północno-wschodniej Polski, w tym w województwie Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim. Poświęcamy się przede wszystkim rozwojowi zasobów ludzkich poprzez pracę w sferze edukacji formalnej i nieformalnej, nauce innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonaleniu umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i w wieku zaawansowanym oraz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytają Państwo w dziale aktualności.

Zarząd Stowarzyszenia


Realizowane projekty

 • "Forum kadry włączającej województwa pomorskiego"
  przejdź na PODSTRONĘ PROJEKTU
 •  

 • "Forum kadry włączającej województwa śląskiego"
  przejdź na PODSTRONĘ PROJEKTU
 •  

 • "Forum kadry włączającej województwa małopolskiego"
  przejdź na PODSTRONĘ PROJEKTU
 •  

 • "Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA"
  przejdź na PODSTRONĘ PROJEKTU
 •  

  „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – województwo Warmińsko-Mazurskie.
  Przejdź na stronę projektu

  „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM i POMORSKIM – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  przejdź na stronę projektów

  Wspieramy zrównoważony rozwoju obszarów miejskich i wiejskichUpowszechniamy zasady społeczeństwa obywatelskiego

  Najnowsze wpisy