Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia powstało w 2009 roku. Głównym celem działań jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, promocja postaw przedsiębiorczych, upowszechnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących gospodarczemu rozwojowi Polski Wschodniej. Nasze działania skierowane są głównie do obszarów północno-wschodniej Polski, w tym w województwie Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim. Poświęcamy się przede wszystkim rozwojowi zasobów ludzkich poprzez pracę w sferze edukacji formalnej i nieformalnej, nauce innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonaleniu umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i w wieku zaawansowanym oraz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytają Państwo w dziale aktualności.

Zarząd Stowarzyszenia„Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM i POMORSKIM – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przejdź na stronę projektów

Realizowane projekty

"Azymut na kompetencje"
– Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Obszar: miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.
przejdź na PODSTRONĘ PROJEKTU


"FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY"
– Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obszar realizacji - cała Polska.
przejdź na FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY


„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w woj. Wielkopolskim” – Ministerstwo Edukacji Narodowej
przejdź na FORUM KADRY KIEROWNICZEJ


„Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – województwo Warmińsko-Mazurskie.
Przejdź na stronę projektu

Wspieramy zrównoważony rozwoju obszarów miejskich i wiejskichUpowszechniamy zasady społeczeństwa obywatelskiego

Najnowsze wpisy

Back to top