Witamy na stronie stowarzyszenia

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia powstało w 2009 roku. Głównym celem działań jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, promocja postaw przedsiębiorczych, upowszechnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego oraz warunków ekonomicznych i prawnych służących gospodarczemu rozwojowi Polski Wschodniej. Nasze działania skierowane są głównie do obszarów województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. W chwili obecnej skupiamy wokół siebie wiele stowarzyszeń i fundacji z terenów tych województw. Poświęcamy się przede wszystkim rozwojowi zasobów ludzkich poprzez pracę w sferze edukacji formalnej i nieformalnej, nauce innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonaleniu umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i w wieku zaawansowanym oraz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytają Państwo w dziale aktualności.

Zarząd Stowarzyszenia