Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu…

Czytaj dalej

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A/1, 16-400 Suwałki  z dniem 27 maja 2019 r. rozpoczyna nabór do projektu „Szansa na lepsze jutro- własny biznes” mającego na celu udzielenie bezzwrotnego wsparcia na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 31 000 zł. Szczegóły dotyczące projektu dostępne…

Czytaj dalej

Nasze stowarzyszenie od kwietnia 2019 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – własny biznes”. Tematem projektu jest udzielenie 12 osobom z powiatu Suwalskiego, Sejneńskiego i Gminy Nowinka dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. O dotację mogą ubiegać się osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia i Każdy uczestnik projektu otrzyma łącznie 31 000,00…

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, że w roku 2019 odbędzie się kolejna edycja projektu z zakresu nauki pływania – klasy I-III Szkoły Podestowej. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 350 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnimy udział w zajęciach pływackich 2000 uczniów. Tegoroczna edycja projektu będzie realizowana w województwie Warmińsko-Mazurskim (pow. gołdapski, olecki, ełcki, piski, giżycki, węgorzewski,…

Czytaj dalej