Dokumenty aplikacyjne zostaną zamieszczone w III kwartale 2018r.