OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU – PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Data wpisu: 11.09.2018r. / aktualizacja

Szanowni Państwo,

W  dniach 22.08.2018r, do 20.09.2018r. będziemy prowadzić nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu. Zasady rekrutacji określa uchwała rekrutacyjna nr 1 z dnia 16.08.2018r. wydana na postawie regulaminu projektu.

Rekrutacja jest skierowana do osób chcących podjąć kształcenia na następujących kierunkach:

  • KKZ kelner kwalifikacja T.9. Wykonywanie usług hotelarskich (2 semestry).
  • KKZ w zawodzie hotelarz kwalifikacja T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12 Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie (cztery semestry).

Nabór formularzy do projektu i zasady ich rozpatrywania będą każdorazowo określane w uchwale rekrutacyjnej.

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu 733-60-70-10 , e-mail: biuro-gizycko@frr.org.pl

W najbliższych dniach zamieścimy „najczęściej zadawane pytania” wraz z odpowiedziami.


INFORMACJE O PROJEKCIE

Data wpisu: 17.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Nasze stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ze względu na specyfikę branży turystycznej nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.

O projekcie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 400 os. ( 280K120M), które uczą się, pracują, zamieszkują na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy zainteresowane są uczeniem się poprzez udział w kursach/szkoleniach wynikających z potrzeb branży hotelarsko-gastronomicznej oraz potrzeb regionalnego rynku. Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2021-06-30.

W ramach działań projektowych przewidzieliśmy następujące kursy nadające kwalifikacje:
-KKZ – Wykonywanie usług kelnerskich dla 30 osób
-KKZ – Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiektach świadczących usługi -hotelarskie dla 30 osób
-Kurs języka angielski branżowy dla 120 osób
-Kurs prawa jazdy kategorii B dla 160 osób

oraz kursy podnoszące kompetencje:
-Baristy dla 40 osób
-Barmańsko- somelierski dla 40 osób
-Obsługi programów komputerowych w branży hot.-turyst. dla 60osób
-Organizator imprez okolicznościowych dla 30 osób

oraz szkolenia umiejętności „miękkich” dla 120 osób
-komunikacja interpersonalna
-budowanie wizerunku firmy
-praca w grupie

Projekt pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.