OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI NA KURS PRAWO JAZDY KAT. B

Data wpisu: 03.06.2022r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór na kurs prawo jazdy kat. B został zakończony. Przyjmujemy tylko formularze na listę rezerwową.


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU – PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Data wpisu: 13.02.2020r. / aktualizacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że prowadzimy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu ,, Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur’’, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych , Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych ).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Rekrutacja jest skierowana do osób chcących podjąć szkolenie na następujących kursach/szkoleniach:

Kursy nadające kwalifikacje:

Kurs języka angielskiego (120 godz) dla 120 osób

Kurs prawa jazdy kategorii B dla 160 osób

Kursy podnoszące kompetencje (weekendowe – 2 dni):

Baristy dla 320 osób

Barmańsko- sommelierski dla 400 osób

Organizator imprez okolicznościowych dla 30 osób

Komunikacja interpersonalna dla 280 osób

Praca w grupie dla 280 osób

Budowanie wizerunku firmy dla 280 osób

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście do biura projektu Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia ul. Nowowiejska 4A, Giżycko lub przesłać skanem na adres turystyka@frr.org.pl (oryginały należy dostarczyć w pierwszy dzień szkolenia)

 

Wkład własny wynosi 10% wartości wsparcia w ramach projektu i może być wniesione przez uczestnika projektu lub organizację pożytku publicznego niebędącą pracodawcą.

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 577 280 450, e-mail: turystyka@frr.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

 


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU – PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Data wpisu: 11.09.2018r. / aktualizacja

Szanowni Państwo,

W  dniach 22.08.2018r, do 20.09.2018r. będziemy prowadzić nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu. Zasady rekrutacji określa uchwała rekrutacyjna nr 1 z dnia 16.08.2018r. wydana na postawie regulaminu projektu.

Rekrutacja jest skierowana do osób chcących podjąć kształcenia na następujących kierunkach:

  • KKZ kelner kwalifikacja T.9. Wykonywanie usług hotelarskich (2 semestry).
  • KKZ w zawodzie hotelarz kwalifikacja T.11.Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12 Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie (cztery semestry).

Nabór formularzy do projektu i zasady ich rozpatrywania będą każdorazowo określane w uchwale rekrutacyjnej.

Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu 733-60-70-10 , e-mail: biuro-gizycko@frr.org.pl

W najbliższych dniach zamieścimy „najczęściej zadawane pytania” wraz z odpowiedziami.


INFORMACJE O PROJEKCIE

Data wpisu: 17.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Nasze stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ze względu na specyfikę branży turystycznej nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.

O projekcie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 400 os. ( 280K120M), które uczą się, pracują, zamieszkują na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy zainteresowane są uczeniem się poprzez udział w kursach/szkoleniach wynikających z potrzeb branży hotelarsko-gastronomicznej oraz potrzeb regionalnego rynku. Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2021-06-30.

W ramach działań projektowych przewidzieliśmy następujące kursy nadające kwalifikacje:
-KKZ – Wykonywanie usług kelnerskich dla 30 osób
-KKZ – Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiektach świadczących usługi -hotelarskie dla 30 osób
-Kurs języka angielski branżowy dla 120 osób
-Kurs prawa jazdy kategorii B dla 160 osób

oraz kursy podnoszące kompetencje:
-Baristy dla 40 osób
-Barmańsko- somelierski dla 40 osób
-Obsługi programów komputerowych w branży hot.-turyst. dla 60osób
-Organizator imprez okolicznościowych dla 30 osób

oraz szkolenia umiejętności „miękkich” dla 120 osób
-komunikacja interpersonalna
-budowanie wizerunku firmy
-praca w grupie

Projekt pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.