Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w ramach realizacji przez ORE projektu pozakonkursowego pn. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, ogłoszony został konkurs grantowy skierowany do organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej. Od 20 maja br. rusza druga runda naboru wniosków, która potrwa do 2 czerwca br. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w każdym województwie.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o upowszechnienia informacji o samym konkursie, którego szczegóły znajdują się pod linkiem: https://www.ore.edu.pl/2022/03/konkurs-grantowy-informacja-2/ oraz o przygotowywanych przez Zespół projektowy dwóch spotkaniach informacyjnych pośród uczestników realizowanych przez Państwa szkoleń, będącymi:

  1. pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych i/lub
  2. pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, będących organem prowadzącym publiczne poradnie,

przedmiotowej informacji.

Grupa odbiorców spotkania Data spotkania, godzina Link do rejestracji
Spotkanie informacyjne dla PPP dot. konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych 17/5/2022 (wtorek)

10.00 – 13.00

https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/fd9277a6-cd81-4245-9690-c5d7848f68e9
Spotkanie informacyjne dla JST dot. konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych 18/5/2022 (środa)

10.00 – 13.00

https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/37e96899-7273-456c-baed-d42ba778a345

 

Bezpośredni link do spotkania (na platformie Zoom) zostanie udostępniony osobom zarejestrowanym na spotkanie.

W przypadku pytań dot. spotkania proszę o kontakt.

Pozdrawiam,

 

Artur Matejkowski

Starszy specjalista

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji

  1. Polna 46a

00-644 Warszawa

nr tel. 22/570 83 40