•  

NAJNOWSZE

UWAGA!

Data wpisu: 01.02.2023r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram wsparcia kujawsko pomorskie


Data wpisu: 14.07.2022r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE Województwo Kujawsko-Pomorskie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE Województwo Pomorskie

[/col][/row]

NAJNOWSZE

UWAGA!

Data wpisu: 22.07.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram wsparcia pomorskie

Harmonogram wsparcia kujawsko pomorskie


Data wpisu: 14.07.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram wsparcia pomorskie

Harmonogram wsparcia kujawsko pomorskie


Data wpisu: 20.06.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram wsparcia pomorskie

Harmonogram wsparcia kujawsko pomorskie


Data wpisu: 03.06.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram wsparcia pomorskie

Harmonogram wsparcia kujawsko pomorskie


Data wpisu: 19.05.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram wsparcia pomorskie

Harmonogram wsparcia kujawsko pomorskie


Data wpisu: 14.04.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

Harmonogram_wsparcia_kujawsko_pomorskie_maj_2022

Harmonogram_wsparcia_pomorskie_maj_2022


Data wpisu: 21.03.2022r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:

https://www.frr.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/Harmonogram-wsparcia-kujawsko_pomorskie-21.03.2022r..pdf

https://www.frr.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/Harmonogram-wsparcia_pomorskie-21.03.2022r..pdf


UWAGA!

Data wpisu: 01.02.2022r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaostrzającą się sytuacją pandemii COVID-19 zawieszamy prowadzenie szkoleń stacjonarnych na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego do czasu zmniejszenia ilości zachorowań.
Jednocześnie informujemy, że cały czas prowadzimy rekrutację do projektu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Data wpisu: 19.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:


UWAGA!

Data wpisu: 08.12.2021r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualne harmonogramy realizacji szkoleń:


UWAGA! Szkolenia zostały zawieszone

Data wpisu: 30.11.2021r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaostrzającą się sytuacją pandemii COVID-19 zawieszamy prowadzenie szkoleń stacjonarnych na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego do czasu zmniejszenia ilości zachorowań.
Jednocześnie informujemy, że cały czas prowadzimy rekrutację do projektu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


UWAGA!

Data wpisu: 18.11.2021r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualny harmonogram realizacji szkoleń:

UWAGA! Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu intencyjnego z Ministerstwa.

Pobierz plik


Data wpisu: 05.08.2020r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaostrzającą się sytuacją pandemii COVID-19 zawieszamy prowadzenie szkoleń stacjonarnych na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego do czasu zmniejszenia ilości zachorowań.
Jednocześnie informujemy, że cały czas prowadzimy rekrutację do projektu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKTACH
„Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki a dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim”
„Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki a dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim”

Data wpisu: 05.08.2020r.

Szanowni Państwo,

Ruszyła kolejna edycja programu Maluch Plus. W ramach programu JST mogą ubiegać się o dofinansowanie utworzenia żłobków lub zwiększenia ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

W tematyce szkoleń w ramach projektów znalazły się zagadnienia dotyczące aplikowania o środki z programu Maluch Plus.


 

UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

Data wpisu: 04.08.2020r.

Zapraszamy do udziału w projektach finansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: – „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” – „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim” Realizatorem jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Giżycku w partnerstwie z MIR CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Celem projektów jest podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat trzech przedstawicielom władz samorządów (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), pracownikom jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawicielom podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego. Przygotowanie i rozpowszechnienie publikacji zawierającej opisy dobrych praktyk wraz z rekomendacjami dla tworzonych i działających w województwach, powiatach, gminach.  

Grupa docelowa 332 uczestników w województwie Kujawsko-Pomorskim : – 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego; – 66 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa 283 uczestników w województwie Pomorskim: – 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego; – 57 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego. W ramach projektu zaplanowano: – szkolenia 27 godzinne, cykl podzielony na 2 etapy: zjazd 2-dniowy i zjazd jednodniowy (18 godz. i 9 godz.) dla przedstawicieli władz samorządowych ( gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) i przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego; – szkolenia dla 332 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; – szkolenia dla 283 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa pomorskiego; – wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy, udostępnionych dla uczestników szkoleń; – przeprowadzenie case study w 8 gminach, przygotowanie publikacji w oparciu o wyniki wizyt studyjnych zawierającej opis dobrych praktyk oraz rozwiązań możliwych do stosowania przy wdrażaniu znowelizowanej Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ramowy program szkoleń: – dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich zagadnienia związane z: zasadami tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3), opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki (łącznie 18 godz.); – dla podmiotów niepublicznych zagadnienia związane z: zasadami tworzenia biznes planu, instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawności lub wymagającymi szczególnej opieki (łącznie 18 godzin). Dodatkowa tematyka szkoleń ( 9 godz.) 1. Zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci dla lat 3, w tym: wizja i misja placówki jako organizacji; autoewaluacja; zarządzanie personelem sprzyjające jego rozwojowi i efektywnej pracy; wspieranie i promowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 2. Metodyka pracy z małymi dziećmi, w tym: wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci kompetencji językowych, emocjonalnych, społecznych, poznawczych oraz ich kreatywności; organizacja zajęć; dokumentacja rozwoju dzieci; 3. Żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu, w tym: organizacja posiłków, dostosowanie sposobu żywienia do dzieci ze szczególnymi potrzebami.  

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy nowy harmonogram szkoleń:

 


HARMONOGRAM

Data wpisu: 22.07.2020r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy pierwszy harmonogram szkoleń:

Zapraszamy do udziału w projektach finansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: – „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” – „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim” Realizatorem jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Giżycku w partnerstwie z MIR CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Celem projektów jest podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat trzech przedstawicielom władz samorządów (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), pracownikom jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawicielom podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego. Przygotowanie i rozpowszechnienie publikacji zawierającej opisy dobrych praktyk wraz z rekomendacjami dla tworzonych i działających w województwach, powiatach, gminach.  

Grupa docelowa 332 uczestników w województwie Kujawsko-Pomorskim : – 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego; – 66 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa 283 uczestników w województwie Pomorskim: – 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego; – 57 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego. W ramach projektu zaplanowano: – szkolenia 27 godzinne, cykl podzielony na 2 etapy: zjazd 2-dniowy i zjazd jednodniowy (18 godz. i 9 godz.) dla przedstawicieli władz samorządowych ( gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) i przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego; – szkolenia dla 332 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; – szkolenia dla 283 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa pomorskiego; – wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy, udostępnionych dla uczestników szkoleń; – przeprowadzenie case study w 8 gminach, przygotowanie publikacji w oparciu o wyniki wizyt studyjnych zawierającej opis dobrych praktyk oraz rozwiązań możliwych do stosowania przy wdrażaniu znowelizowanej Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Ramowy program szkoleń: – dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich zagadnienia związane z: zasadami tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3), opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki (łącznie 18 godz.); – dla podmiotów niepublicznych zagadnienia związane z: zasadami tworzenia biznes planu, instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawności lub wymagającymi szczególnej opieki (łącznie 18 godzin). Dodatkowa tematyka szkoleń ( 9 godz.) 1. Zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci dla lat 3, w tym: wizja i misja placówki jako organizacji; autoewaluacja; zarządzanie personelem sprzyjające jego rozwojowi i efektywnej pracy; wspieranie i promowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 2. Metodyka pracy z małymi dziećmi, w tym: wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci kompetencji językowych, emocjonalnych, społecznych, poznawczych oraz ich kreatywności; organizacja zajęć; dokumentacja rozwoju dzieci; 3. Żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu, w tym: organizacja posiłków, dostosowanie sposobu żywienia do dzieci ze szczególnymi potrzebami.