Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje polegające na podjęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby zamieszkujące na obszarze gmin objętych LSR. Budry – gmina wiejska, Giżycko – gmina…

Czytaj dalej

Z wielką radością cichlibyśmy poinformować, że Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia przeszło pomyślnie audyt certyfikujący ISO 9001:2015.

Czytaj dalej Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO

Projekt realizowanym na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej „Aktywna integracja inspiracją do działania” – zaproszenie do udziału w projekcie

Projekt realizowanym na terenie powiatów: monieckiego, grajewskiego, augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, w ramach  w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej „Wsparcie zawodowe skuteczną integracją” – zaproszenie do udziały w projekcie