Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Szansa dobry zawód- własny biznes” którego uczestnicy otrzymają wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 34 150 tys. złotych. Oferujemy szybką ścieżkę w pozyskaniu tej dotacji – bez obowiązku udziału w szkoleniach.

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/szansa-na-dobry-zawod-wlasny-biznes/

W ramach projektu możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości maksymalnie 23 050 tys.

Dodatkowo comiesięczne wsparcie finansowe przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (1 250,00 zł przez 6 miesięcy i 600,00 zł przez kolejne 6 miesięcy).

Do dyspozycji będzie też bezpłatne doradztwo z zakresu sporządzania biznesplanu oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące.

OBSZAR REALIZACJI:

W projekcie mogą brać udział  osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadziły działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu rozumianego jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) od 30 roku życia, niezatrudnione tj. będące:

– bezrobotnymi lub

– poszukującymi pracy (osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub

– bierni zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (spełniając jedno z poniższych kryteriów), tj.:

– osoby starsze po 50 roku życia (osoby w wieku 50 lat i więcej) lub

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnością lub

– osoby długotrwale bezrobotne lub

– osoby o niskich kwalifikacjach.

– osoby ubogie

Informację o projekcie można uzyskać telefonicznie pod numerem:

 87 634 74 37 wew.18

lub drogą elektroniczną,  adres e-mailowy: wlasnybiznes@frr.org.pl

lub kontakt telefoniczny do biura w Suwałkach po numerem:  796 140 580

PUNKT INFORMACYJNY: Czyny w dniach:
-poniedziałek, wtorek,  środa, czwartek, piątek: 10:00 – 12:00 godz.

Prosimy o zapisywanie się na konsultacje telefonicznie.