W dni dzisiejszym opublikowaliśmy na podstronach projektów pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski” oraz „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski” komplety dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Czytaj dalej W 2017 roku będziemy realizować zajęcia z Nauki Pływania w ramach projektu MSiT

W związku z przygotowaniem do realizacji projektów pn „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski”, „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski”, uruchomiliśmy biuro projektu w Giżycku przy ul. Pocztowej 5 lok. 127. Biuro czynne jest w godzinach 8:00 – 16:00 (poniedziałek-piątek), tel. 733 60 70 10

Czytaj dalej