W dni dzisiejszym opublikowaliśmy na podstronach projektów pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski” oraz „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski” komplety dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do lektury.