Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Dzięki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki grupa 570 dzieciaków z powiatu Suwalskiego, i/lub augustowskiego i Sejneńskiego weźmie udział w wyjazdowych zajęciach pozaszkolnych w Aqua Parku. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 20 godzinach lekcyjnych zajęć pływackich pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2017 roku.