Mamy przyjemność poinformować, że 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisaliśmy 4 umowy o dofinansowanie projektów edukacyjnych na łączną kwotę 12,9 mln złotych.

Projekty będą realizowane przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Sp. K.

 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr
  zarządzających placówek oświatowych w województwie POMORSKIM”, wartość dofinansowanie to: 3 962 619,40 zł
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr
  zarządzających placówek oświatowych w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM”, wartość dofinansowanie to: 2 610 512,65 zł
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do
  kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie ZACHODNIOPOMORSKIM”, wartość dofinansowanie to: 2 910 463,70 zł
 • „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do
  kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM”, wartość dofinansowanie to: 3 510 365,80 zł

Tematem projektów jest objęcie przedstawicieli kadr zarządzających placówek oświatowych szkoleniami i doradztwem pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych, potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ale też podniosą kwalifikacje w zakresie nauczania eksperymentalnego, metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, wykorzystujących kreatywność, innowacyjność i zasady pracy grupowej.

Projekty będą realizowane do 31.10.2019 roku.

Projekt jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb