Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A/1, 16-400 Suwałki  z dniem 27 maja 2019 r. rozpoczyna nabór do projektu „Szansa na lepsze jutro- własny biznes” mającego na celu udzielenie bezzwrotnego wsparcia na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 31 000 zł.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na podstronie:

http://www.frr.org.pl/szansa-na-lepsze-jutro-wlasny-biznes/

Partnerem projektu jest Gmina Szypliszki. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.