Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, zapraszam na kursy zakończone nadaniem unijnych uprawnień do lotów dronem w zasięgu wzroku. Udział w kursach jest w 100% finansowany z projektu pn. „Lokalna aktywizacja – zawodowcy” na obszarze miasta Augustów, gminy Płask i gmina Augustów.

Uczestnikami naszego projektu zostanie 20 osób, zamieszkujące obszar gmin: Miasto Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby bierne zawodowo

– osoby niepełnosprawne,

– osoby zagrożone ubóstwem i wkluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do podjęcia wsparciem.

 

Główne zadania:

– Psychoterapia indywidualna z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,

– Coaching indywidualny,

– Pośrednictwo pracy,

– Poradnictwo zawodowe indywidualne,

– Kurs zawodowych na operatora drona pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Rekrutacja do projektu: do 30 maja 2021 roku.

 

Miejsce realizacji:

obszar gmin: Miasta Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów.

 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej:

www.podrabinie.pl/projekty

 

Projekt realizowany jest na terenie obszaru gmin: Miasta Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.