W czwartek 6 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Tego jeszcze nie było! Rewolucyjne zajęcia w naszej szkole” który będziemy realizować w gminie Dubeninki. Zarząd województwa reprezentował Wicemarszałek Gustaw Marek Brzezin, a nasze stowarzyszenie prezes zarządu – Szymon Mironowicz. Projekt dotyczy wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Olsztyn, Gustaw Marek Brzezin, Szymon Mironowicz
Olsztyn, Gustaw Marek Brzezin, Szymon Mironowicz
Olsztyn, Gustaw Marek Brzezin, Szymon Mironowicz
Olsztyn, Gustaw Marek Brzezin, Szymon Mironowicz
Olsztyn, Gustaw Marek Brzezin, Szymon Mironowicz
Olsztyn, Gustaw Marek Brzezin, Szymon Mironowicz