Pełniąc funkcję PATRONA INSTYTUCJONALNEGO zapraszamy do złożenia ofert cenowych w procedurze szacowanie przedmiotu zamówienia nr 1/MIR/2018 w ramach projektu o numerze POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.
LINK DO OGŁOSZENIA