Mamy przyjemność poinformować, że w roku 2019 odbędzie się kolejna edycja projektu z zakresu nauki pływania – klasy I-III Szkoły Podestowej. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 350 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnimy udział w zajęciach pływackich 2000 uczniów.

Tegoroczna edycja projektu będzie realizowana w województwie Warmińsko-Mazurskim (pow. gołdapski, olecki, ełcki, piski, giżycki, węgorzewski, kętrzyński) oraz jak w poprzednich latach w woj. Podlaskim. Zajęcia rozpoczną się na przełomie lutego i marca.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają szkoły, które zgłosiły wcześniej chęć uczestnictwa i przesłały do nas zgłoszenia.

Partnerami w realizacji Zadania są:

  1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W SŁOBÓDCE, ul. 9, 16-411 Słobódka, KRS 0000237608, REGON 200031030, NIP 8442321337
  2. STOWARZYSZENIE WIEJSKIE PO DRABINIE, ul. Nowa wieś 51, 16-402 Nowa Wieś, KRS 0000418511, REGON 200694166, NIP 8442350474