Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem Głównym projektu jest zmniejszenie ubóstwa i wyłączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 40 (30 kobiet i 10 mężczyzn) osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem zamieszkujących obszar powiatu suwalskiego tj. gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny w okresie od 1.04.2019 roku do 31.08.2020 roku.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
REGULAMIN
FORMULARZ
DEKLARACJA
KLAUZULA RODO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.