W zwiazku z potrzebą propagowania w społeczeństwie potrzeby rozwoju usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, przygotowaliśmy cykl 5 bezpłatnych szkoleń tematycznych. Na szkolenia zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby rozpocząć działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i chcą uzyskać nowe praktyczne informacje. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się, m.in. jak utworzyć placówkę oraz zostaną poruszone zagadnienia prawne, księgowe, RODO i organizacyjne związane z prowadzeniem tej działalności.

TEMATY SZKOLEŃ:

  1. „Sam prowadzę żłobek – powołanie czy biznes?” – wymagania i przepisy ustawowe, kolejność działań, niezbędna dokumentacja.
  2. Zakres zadań gmin oraz innych podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi w świetle ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.
  3. Kontrola i nadzór nad żłobkiem w świetle ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.
  4. Finansowanie działalności żłobków w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.
  5. Analiza szans i zagrożeń prowadzenia przez jeden podmiot placówki przedszkolnej oraz jednocześnie żłobek, lub klub dziecięcy w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.

Autorem programów szkoleniowych jest wybitny praktyk Pan Andrzej Wasilewski z Centrum Biznesowej Świadomości.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny, każdy może wziąć udział w więcej niż jednym boku tematycznym.

PROCES REALIZACJI SZKOLEŃ:

  1. Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłosić swój udział za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

  1. Szkolenie ma charakter zdalny, uczestnik otrzyma od nas e-maila z materiałami dydaktycznymi w ciągu 2 dni roboczych od rejestracji.
  2. Orientacyjny czas potrzebny na odbycie jednego szkolenia około godziny.
  3. W celu walidacji efektów kształcenia uczestnik będzie mógł przystąpić do testu online. Link do testu zostanie przesłany e-mailem.

Każdy uczestnik szkolenia po wypełnieniu testu online otrzyma zaświadczenie* o ukończeniu szkolenia wystawione zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

* Zaświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail uczestnika szkolenia – do samodzielnego wydruku.