Szanowni Państwo, Lista uczestników przyjętych do projektu dostępna jest na podstronie projektu. http://www.frr.org.pl/szansa-na-lepsze-jutro-wlasny-biznes/ Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.