Informujemy, iż przedłużony został termin nadsyłania ofert cenowych w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na dostarczenie materiałów szkoleniowych, usług trenerskich, usług cateringowych, wynajmu sal szkoleniowych, noclegów dla Uczestniczek/Uczestników projektu. Zakres rzeczowy oraz wymagania wskazane w zapytaniach znajdujących się poniżej nie uległy zmianie. Przedłużony zostaje jedynie termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 16.02.2018 r. godz. 16:00. Zapraszamy do składania ofert.

szacowanie-przedmiotu-zamowienia-nr-4-2018-w-ramach-projektu-o-numerze-powr-02-10-00-00-3017-17

szacowanie-przedmiotu-zamowienia-nr-3-2018-w-ramach-projektu-o-numerze-powr-02-10-00-00-3018-17

szacowanie-przedmiotu-zamowienia-nr-2-2018-w-ramach-projektu-o-numerze-powr-02-10-00-00-3020-17

szacowanie-przedmiotu-zamowienia-nr-1-2018-w-ramach-projektu-o-numerze-powr-02-10-00-00-3021-17