Nasze stowarzyszenie od kwietnia 2019 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – własny biznes”. Tematem projektu jest udzielenie 12 osobom z powiatu Suwalskiego, Sejneńskiego i Gminy Nowinka dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. O dotację mogą ubiegać się osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia i Każdy uczestnik projektu otrzyma łącznie 31 000,00…

Czytaj dalej