Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki rozpoczyna realizację projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”, nr RPPD.09.01.00-20-0277/18.

Dofinansowanie wynosi: 402 468,45 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

W projekcie weźmie udział 80 uczniów należących do Szkoły Podstawowej  im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz 36 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.

 

W Płocicznie-Tartak zaplanowano następujące zajęcia:

 • koło filmowe,
 • klub młodego przedsiębiorcy,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia językowe – „English is easy”,
 • koło artystyczne,
 • zajęcia rozwojowe – „Porusz umysł”,
 • zajęcia rozwojowe – „Zdolni”,
 • zajęcia przyrodnicze – „Mikro i Makrokosmos”,
 • zajęcia przyrodnicze  – „Z chemią na TY”,
 • zajęcia przyrodnicze – „EKSPERYMENTUJĘ-UMIEM, ROZUMIEM”,
 • 1-dniowych wyjazdowych zajęć terenowych z zakresu edukacji przyrodniczej,
 • klub matematyczny – „Misz masz matematyczny”,
 • klub młodego przedsiębiorcy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe – Wstęp do grafiki rastrowej,
 • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe poprzez naukę programowania,
 • 1-dniowych wyjazdowych zajęć terenowych z zakresu edukacji przyrodniczej.

W Nowej Wsi zaplanowano następujące zajęcia:

 • klub matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia artystyczno-językowe,
 • klub szachowy,
 • klub matematyczno-przyrodniczych,
 • korekcyjno-kompensacyjne ,
 • umiejętność uczenia się,
 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego,
 • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe poprzez naukę programowania,
 • zajęcia artystyczno-językowe,
 • 1-dniowych wyjazdowych zajęć terenowych z zakresu edukacji przyrodniczej,
 • Wyjazd edukacyjny w góry.

 

W ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego w Szkołach utworzenie międzyszkolnej pracowni multimedialno – językowej w Płocicznie-Tartak z 24 stanowiskami roboczymi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.