Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz zapewnienie usługi noclegowej dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Szczegóły w załączeniu

Szacowanie załącznik podlinkowany

Formularz oferty podlinkowany


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie załącznik podlinkowany

Formularz oferty podlinkowany


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie Uczestników/Uczestniczek Projektu do planowania i organizowania pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie wartości zamówienia

załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy

załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych

załącznik nr 3 Formularz cenowy