Dnia 29.12.2017r. podpisaliśmy w Olsztynie kolejną umowę na realizację projektu pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” o wartości 1 990 646,40 zł, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 400 os. ( 280K120M), które uczą się, pracują, zamieszkują na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy zainteresowane są uczeniem się poprzez udział w kursach/szkoleniach wynikających z potrzeb branży hotelarsko-gastronomicznej oraz potrzeb regionalnego rynku. Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2021-06-30.

W ramach działań projektowych przewidzieliśmy następujące kursy nadające kwalifikacje:
-KKZ – Wykonywanie usług kelnerskich dla 30 osób
-KKZ – Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiektach świadczących usługi -hotelarskie dla 30 osób
-Kurs języka angielski branżowy dla 120 osób
-Kurs prawa jazdy kategorii B dla 160 osób

oraz kursy podnoszące kompetencje:
-Baristy dla 40 osób
-Barmańsko- somelierski dla 40 osób
-Obsługi programów komputerowych w branży hot.-turyst. dla 60osób
-Organizator imprez okolicznościowych dla 30 osób

oraz szkolenia umiejętności „miękkich” dla 120 osób
-komunikacja interpersonalna
-budowanie wizerunku firmy
-praca w grupie

Projekt pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

logotypy kolor_PL