W dniu 26 października 2019 roku przeprowadziliśmy intensywne działania szkoleniowe w ramach naszego projektu pn. „Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie nowinka i powiecie sejneńskim”. Tym razem spotkaliśmy się w Ośrodku Szkoleniowym w Lipniaku, gdzie odbyły się zajęcia integracyjno-motywacyjne, w których brali udział wszyscy uczestnicy projektu – łącznie 4 grupy.

Po części oficjalnej projektu, przywitaniu gości i przemówieniach wygłoszonych przez Panią prezes Halinę Łazarską i Pana Szymona Mironowicz, uczestnicy projektu zostali zaproszeni do wspólnej uroczystej kolacji. Aby zabawa była wyśmienita, a humory dopisywały, przez cały wieczór o gości dbał zaproszony wodzirej.

Za umożliwienie przeprowadzenia szkoleń i wyśmienitą obsługę gastronomiczną, chcielibyśmy gorąco podziękować Pani Bożenie Chmielewskiej – dyrektor Ośrodka w Lipniaku.

 

[rl_gallery id=”2622″]

Projekt pn. „Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie nowinka i powiecie sejneńskim” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy” w partnerstwie z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.