Od prawie roku nasze stowarzyszenie wspiera i patronuje realizatorom projektu pn. „FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY”, który finansowany ze środków PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie kończymy etap szkoleniowy, dzięki któremu 900 pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów podnosi swoje kompetencje w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

Na stronie realizatora zostało mieszonych kilka zdjęć ze szkoleń:

Klknij LINK

Zapraszamy.