Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE”, Nowa Wieś 51, 16-402 Suwałki wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko zaprasza zainteresowanych do udziału w 3 projektach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich województwa Podlaskiego. Przedmiotem projektów są atrakcyjne szkolenia i kursy zawodowe.

Pobudzenie aktywności lokalnej – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle (Suchowola 337/19)

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które zamieszkują powiat moniecki (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk), które ukończyły 18 rok życia

Wartość projektu: 458 205,50 zł, dofinansowanie projektu: 427 845,50 zł

Pobudzenie aktywności lokalnej – rozwój lokalnego rzemiosła (Suchowola 338/19)

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które zamieszkują powiat sokólski (gmina Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Korycin, Janów) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk), które ukończyły 18 rok życia

Wartość projektu: 458 205,50 zł, dofinansowanie projektu: 427 845,50 zł

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które zamieszkują powiat grajewski (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiat łomżyński (gmina Przytuły i Jedwabne), które ukończyły 18 rok życia.

Lokalna aktywizacja – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle (Grajewo 368/19)

Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które zamieszkują powiat grajewski (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiat łomżyński (gmina Przytuły i Jedwabne), które ukończyły 18 rok życia

Wartość projektu: 471 905,50 zł, dofinansowanie projektu: 427 785,50 zł

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW PARTNERA PROJEKTU: www.podrabinie.pl/projekty

Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.