Nasze stowarzyszenie w okresie od 2020-02-01 do 2021-11-30 będzie realizowało na terenie województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego 2 projekty szkoleniowe finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO WER o wartości 1,3 mln złotych.

Partnerem projektów jest Fundacja Rozwoju Dzieci Im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie.

Tematem projektów jest realizacja szkoleń w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.