RELACJA Z KOLEJNEGO ZJAZDU SZKOLENIOWEGO W CIECHOCINKU

Data wpisu: 16.08.2018r.

Szanowni Państwo,

na naszej stronie opublikowaliśmy informacje i zdjęcia z szkolenia z Ciechocinka które odbyło się w dniach 6-11 sierpnia 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem : AKTUALNOŚCI

 


 


ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 29.07.2018r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy aktualny wykaz terminów szkoleń:

 

Grupa I zjazd II zjazd III zjazd
Gr. 1 Olsztyn 27-29.06 29-31.08 12-14.09 Brak miejsc
Gr. 2 Trójmiasto/Suwałki* 20-25.08 5-7.09 Brak miejsc
Gr. 3 Ciechocinek* 6-11.08 21-23.09 Ostatnie wolne miejsca
Gr. 4 Ciechocinek* 6-11.08 21-23.09 Ostatnie wolne miejsca
Gr. 5 Ciechocinek* 20-25.08 21-23.09 Ostatnie wolne miejsca
Gr. 6 Ciechocinek* 20-25.08 21-23.09 Ostatnie wolne miejsca
Gr. 7 Ciechocinek* 27.08-1.09 21-23.09
Gr. 8 Gdańsk* 6-11.08 10-12.09 Ostatnie wolne miejsca
Gr. 9 Ustroń* 13-18.08 14-16.09
Gr. 10 Ustroń* 27.08-1.09 28-30.09
Gr. 11 Katowice* 20-25.08 21-23.09
Gr. 12 Wrocław 27-29.08 10-12.09 24-26.09
Gr. 13 Poznań 20-22.08 7-9.09 21-22.09
Gr. 14 Rzeszów 20-22.08 17-19.09 24-26.09
Gr. 15 Koszalin* 20-25.08 17-19.09
Gr. 16 Białystok 20-22.08 14-16.09 28-30.09
Gr. 17 Szczecin 20-22.08 14-16.09 28-30.09
Gr. 18 Łódź 20-22.08 7-9.09 21-22.09
Gr. 19 Zielona Góra 20-22.08 7-9.09 21-22.09
Gr. 20 Sosnowiec 20-22.08 7-9.09 21-22.09
Gr. 21 Trójmiasto/Olsztyn* 23-28.08 20-22.09
* Szkolenia w układzie 6 dni + 3 dni

 


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ZJAZDU SZKOLENIOWEGO

Data wpisu: 30.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze szkolenia w Olsztynie:

AKTUALNOŚCI – Olsztyn


ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 14.04.2018r. /Aktualizacja 08.06.2018r.

Grupa Miejsce szkolenia Data I szkolenia Data II szkolenia Data III szkolenia

 

1. Olsztyn 27-29 czerwca 29-30 sierpnia 12-14 września
2. Białystok 30 czerwca – 2 lipca 15-17 lipca 12-14 sierpnia
3. Wrocław 4-6 lipca 19-21 lipca 16-18 sierpnia
4. Zielona Góra 7-9 lipca 23-25 lipca 20-22 sierpnia
5. Katowice 27-29 czerwca 11-13 lipca 8-10 sierpnia
6. Gdańsk 30 czerwca – 2 lipca 15-17 lipca 12-14 sierpnia
7. Szczecin 4-6 lipca 19-21 lipca 16-18 sierpnia
8. Bydgoszcz 7-9 lipca 23-25 lipca 20-22 sierpnia
9. Koszalin 7-9 lipca 23-25 lipca 20-22 sierpnia
10. Rzeszów 29 czerwca – 1 lipca 15-17 lipca 12-14 sierpnia
11. Łódź 4-6 lipca 19-21 lipca 16-18 sierpnia
12. Suwałki 25-27 czerwca 2-4 lipca 29-31 sierpnia
13. Ełk 27-29 czerwca 11-13 lipca 8-10 sierpnia
14. Wrocław 30 czerwca – 2 lipca 15-17 lipca 12-14 sierpnia
15. Zielona Góra 4-6 lipca 19-21 lipca 16-18 sierpnia
16. Sosnowiec 7-9 lipca 23-25 lipca 20-22 sierpnia
17. Łódź 27-29 czerwca 11-13 lipca 8-10 sierpnia
18. Sosnowiec 30 czerwca – 2 lipca 15-17 lipca 12-14 sierpnia
19. Białystok 4-6 lipca 19-21 lipca 16-18 sierpnia
20. Katowice 7-9 lipca 23-25 lipca 20-22 sierpnia
21. Olsztyn 27-29 lipca 30 sierpnia – 1 września 7-9 września

Szkolenia e-learningowe odbywać się będą miedzy pierwszym a ostatnim zjazdem szkoleń stacjonarnych.

W przypadku zrekrutowania grup  w innych miastach, szkolenia stacjonarne  będą się odbywać zgodnie z potrzebami uczestników.   

 


PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Data wpisu: 13.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Przedstawimy list polecający LIDERA projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.


PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Data wpisu: 30.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 20 kwietnia 2018 roku.

Dopuszczamy możliwość zrealizowania szkolenia w każdym mieście wojewódzkim, lub innym wskazanym miejscu, pod warunkiem zebrania kompletnej grupy uczestników.


TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI

Data wpisu: 15.03.2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu zakończy się z dniem 31 marca 2018 roku.

Dopuszczamy możliwość zrealizowania szkolenia w każdym mieście wojewódzkim pod warunkiem zebrania kompletnej grupy uczestników.


INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ

Data wpisu: 12.03.2018r.

Szanowni Państwo,

W momencie zakwalifikowania do projektu uczestnicy wezmą udział w diagnozie  potrzeb.

Szkolenia prowadzone będą w dwóch grupach ( w zależności od wyników diagnozy ) :

  1. Zaawansowanej – dla osób, które ukończyły szkolenia organizowane w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, osoby pełniące funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji w projektach dofinansowanych w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 / osoby prowadzące wspomaganie w ramach zadań statutowych placówek systemu wspomagania;
  2. Niezaawansowanej – w skład której wejdą osoby nieposiadające ww. doświadczenia zawodowego.

Program szkoleń zostanie dostosowany do potrzeb/umiejętności/doświadczenia uczestników.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach :

  1. Stacjonarnych – 70 godzin szkolenia w ciągu trzech spotkań trzydniowych
  2. E-learningowych – 20 godz. w 4 modułach, każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową

Zapewniamy: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu na szkolenia.

Między szkoleniami stacjonarnymi a e-learningowymi zaplanowano około  4 tygodni przerwy, aby uczestnicy mieli możliwość ukończyć dwa moduły szkolenia e-learningowego.

Grupa Miejsce szkolenia Data I szkolenia Data II szkolenia Data III szkolenia
1-3 Olsztyn 19-21.04 17-19.05 21-23.06
4-6 Białystok 19-21.04 17-19.05 21-23.06
7-9 Gdańsk 19-21.04 17-19.05 21-23.06
10-12 Szczecin 26-28.04 24-26.05 28-30.06
13-15 Bydgoszcz 26-28.04 24-26.05 28-30.06
16-17 Koszalin 26-28.04 24-26.05 28-30.06
18 Elbląg 23-25.04 21-23.05 25-27.06
19 Rzeszów 23-25.04 21-23.05 25-27.06
20 Suwałki 23-25.04 24-26.05 25-27.06
21 Ełk 23-25.04 24-26.05 25-27.06

Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia, uwzględniając potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu. Dopuszczamy możliwość zrealizowania szkolenia w każdym mieście wojewódzkim pod warunkiem zebrania kompletnej grupy uczestników.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Data wpisu: 22.02.2018r.

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. Realizatorem jest MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Patronat instytucjonalny nad projektem przyjęło Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Suwałkach.

 

Celem projektu Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział 420 (353 K 67 M) pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w 1260 placówkach w okresie od II 2018 do VIII 2019r

Grupa docelowa: 420 pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z terenu całej Polski.

W ramach projektu zaplanowano :

Szkolenia, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby uczestników, zgodnie z opracowanymi scenariuszami przez trenerów/moderatorów, składające się z części :

– szkolenia stacjonarne (70 godz. x 21 grup 20-osobowych) 3 spot. 3-dniowe (ok 24 godz. w trakcie jednego spotkania) zorganizowane w miastach wojewódzkich /powiatowych

– kurs e-learningowy ( 30 godz. w formie 4 modułów) treści kursu powiązane będą z treściami przekazanymi na części stacjonarnej, każdy moduł będzie kończył się praca zaliczeniową dla uczestników.

Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w trzech placówkach przy wsparciu PPP, ODN i BP w okresie od X 2018-do V 2019 r. Będzie ono realizowane w obszarach związanych z rozwojem kluczowych kompetencji uczestników: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wykorzystania TIK, a także nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów oraz wychowania i kształtowania postaw z zachowaniem elementów wspomagania.

Z projektu wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie pozakonkursowym ORE: „ Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00 IP.02-00-005/16.