HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 12.05.2021r.

Szanowni Państwo,

Aktualny harmonogram szkoleń dostępny jest tutaj:: PLIK


INFORMACJA

Data wpisu: 05.07.2019r.

Szanowni Państwo,

Działania w ramach naszych projektów realizowanych na zlecenie MEN wpisują się w politykę oświatową ministerstwa. Kompetencje kluczowe są elementem zaplanowanych przez MEN na rok szkolny 2019/2020 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020?fbclid=IwAR1OeKzWLk6AlQWRvUrmWU92ym_nCJJTgzStIFmYVELykteNhmQgLl-G-S8

 


HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data wpisu: 15.06.2019r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy aktualny harmonogram zjazdów szkoleniowych:


INFORMACJA O PROJEKCIE

Data wpisu: 28.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia pełni rolę patrona w kolejnym projekcie z zakresu wspomagania. Dnia 27 września 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej firma MIR CONSULTING podpisała umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz z Zachodniopomorską Grupą Doradczą w Szczecinie.

Tematem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w placówkach. W projekcie weźmie udział 900 osób.

Projekt będzie realizowane w terminie do 2020-05-31 na obszarze całego kraju. Całkowita wartość projektu to 7 363 753,45 zł, wartość dofinansowania to 7 142 840,84 zł.

Projekt pn. „Forum kadry wspomagania oświaty” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.