Administratorem Danych Osobowych, które mogą być przekazywane podczas korespondencji e-mail jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, adres: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel.: 577 280 430, 577 280 440, e-mail: kancelaria@frr.org.pl . Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora dostępne są na stronie internetowej w zakładce DANE OSOBOWE.