Zadania dyrektora w procesie rekrutacji. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w przedszkolu

  Zamówienie obejmuje dostęp do nagrania webinarium, które odbyło się 4 marca 2021 r., materiały prowadzących wraz z prezentacją oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  Koszt: dostęp do nagrania webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, kosztuje 95 zł.

  Potwierdź zamówienie:*
  Dostęp do udziału w webinarium oraz materiały do pobrania. Koszt: 95 złUdział w webinarium opłacam w ramach wykupionego Bonu Szkoleniowego OSKKO.

  UWAGA: Materiały szkoleniowe OSKKO przeznaczone są wyłącznie do użytku rady pedagogicznej placówki, która je zamawia. Prosimy nie udostępniać ich innym osobom i placówkom.

  Finansowanie szkolenia:*
  Jestem przedstawicielem placówki publicznej i płacę ze środków publicznychJestem przedstawicielem placówki niepublicznej, ale opłaty dokonam ze środków publicznychOpłaty mogę dokonać jako osoba prywatna lub placówka niepubl. ze środków niepubl.Opłaty dokonuję w ramach wykupionego Bonu Szkoleniowego OSKKO

  Dane uczestnika:
  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Telefon komórkowy*

  E-mail*

  Dane NABYWCY:

  Nazwa nabywcy*

  Ulica i numer*

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Uzupełnij NIP*

  Osoby prywatne, które wyrażają chęć skorzystania z materiałów oraz nagrania, również prosimy o podane danych adresowych do faktury, którą wystawiamy niezależnie od formy finansowania. Jako nazwę nabywcy należy wpisać imię i nazwisko. Osoby korzystające z Bonu Szkoleniowego OSKKO mogą w wymaganych polach wpisać "-" lub "brak".

  Wpisanie NIP-u jest konieczne w przypadku faktury wystawianej na instytucję. Jeżeli jesteś osobą prywatną, która samodzielnie opłaca uczestnictwo w webinarium lub uczestniczysz w ramach Bonu Szkoleniowego OSKKO, w powyższym polu wpisz "-" lub "brak".

  Dane ODBIORCY (placówki)

  Nazwa odbiorcy

  Ulica i numer

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Fakturę wraz z dostępem do plików i linkiem do nagrania prześlemy na podany adres mailowy.

  Uwagi

  Warunki uczestnictwa i ochrona danych RODO

  W celu wysłania zgłoszenia potwierdź akceptację poniższych punktów:

  I. Warunki zamówienia:
  1. Faktura za uczestnictwo w webinarium oraz dostęp do materiałów szkoleniowych OSKKO zostanie wystawiona na podane dane i przesłana na adres e-mail zawarty w niniejszym zgłoszeniu. W przypadku niestandardowych próśb dot. rozliczenia, prosimy o zawarcie odpowiedniej informacji w uwagach bądź o kontakt z Biurem OSKKO.
  2. Materiały szkoleniowe OSKKO przeznaczone są wyłącznie do użytku rady pedagogicznej placówki, która je zamawia. Udostępnianie ich innym osobom i placówkom jest zabronione.
  3. Osoba przesyłająca zamówienie oświadcza, że akceptuje powyższe warunki, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Szkoleń OSKKO i kontaktu organizatora z Uczestnikami.

  Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w webinarium i dostępu materiałów szkoleniowych OSKKO i je akceptuję:*
  TAK

  II. Ochrona danych osobowych RODO
  Pragniemy uprzejmie poinformować, że z uwagi na wejście w życie (25 maja 2018 r.) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (organizator szkolenia) jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest dokonać aktualizacji zasad, na jakich przetwarza dane osobowe dostarczone przez odbiorców swoich publikacji oraz uczestników inicjatyw i wydarzeń.
  Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (organizator szkolenia) z siedzibą w Olsztynie, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn, e mail: oskko@oskko.edu.pl.
  Dane będą przetwarzane w celu informacyjnym, w zakresie przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach realizowanych w ramach działalności Kongresu Zarządzania Oświatą, przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (organizatora szkolenia), podanie danych jest dobrowolne.
  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.
  Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
  Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu uzyskania kopii swoich danych proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
  Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
  Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką ochrony danych osobowych RODO i ją akceptuję:*
  TAK