W dniu 26 października 2019 roku przeprowadziliśmy intensywne działania szkoleniowe w ramach naszego projektu pn. „Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie nowinka i powiecie sejneńskim”. Tym razem spotkaliśmy się w Ośrodku Szkoleniowym w Lipniaku, gdzie odbyły się zajęcia integracyjno-motywacyjne, w których brali udział wszyscy uczestnicy projektu – łącznie 4 grupy.

Czytaj dalej Sprawozdanie ze szkoleń projektowych i spotkania integracyjnego w Lipniaku.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki rozpoczyna realizację projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”, nr RPPD.09.01.00-20-0277/18.

Dofinansowanie wynosi: 402 468,45 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Czytaj dalej Szlifujemy diamenty – innowacyjne zajęcia edukacyjne w Gminie Suwałki

Od prawie roku nasze stowarzyszenie wspiera i patronuje realizatorom projektu pn. „FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY”, który finansowany ze środków PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie kończymy etap szkoleniowy, dzięki któremu 900 pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów podnosi swoje kompetencje w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Na stronie realizatora zostało mieszonych kilka zdjęć ze…

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Lista uczestników przyjętych do projektu dostępna jest na podstronie projektu. http://www.frr.org.pl/szansa-na-lepsze-jutro-wlasny-biznes/ Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj dalej