Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki rozpoczyna realizację projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”, nr RPPD.09.01.00-20-0277/18.

Dofinansowanie wynosi: 402 468,45 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Czytaj dalej Szlifujemy diamenty – innowacyjne zajęcia edukacyjne w Gminie Suwałki

Od prawie roku nasze stowarzyszenie wspiera i patronuje realizatorom projektu pn. „FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY”, który finansowany ze środków PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie kończymy etap szkoleniowy, dzięki któremu 900 pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów podnosi swoje kompetencje w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Na stronie realizatora zostało mieszonych kilka zdjęć ze…

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Lista uczestników przyjętych do projektu dostępna jest na podstronie projektu. http://www.frr.org.pl/szansa-na-lepsze-jutro-wlasny-biznes/ Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj dalej

  Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu…

Czytaj dalej