Wkrótce zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 mln zł. 14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego (WMARR). WMARR został wybrany grantodawcą w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20(Usługi dla MŚP).…

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje polegające na podjęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby zamieszkujące na obszarze gmin objętych LSR. Budry – gmina wiejska, Giżycko – gmina…

Czytaj dalej

Z wielką radością cichlibyśmy poinformować, że Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia przeszło pomyślnie audyt certyfikujący ISO 9001:2015.

Czytaj dalej Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO

Projekt realizowanym na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej „Aktywna integracja inspiracją do działania” – zaproszenie do udziału w projekcie