Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, zapraszam na kursy zakończone nadaniem unijnych uprawnień do lotów dronem w zasięgu wzroku. Udział w kursach jest w 100% finansowany z projektu pn. „Lokalna aktywizacja – zawodowcy” na obszarze miasta Augustów, gminy Płask i gmina Augustów. Uczestnikami naszego projektu zostanie 20 osób, zamieszkujące…

Czytaj dalej

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.   TERMIN NABORU Nabór wniosków…

Czytaj dalej

Wkrótce zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 mln zł. 14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego (WMARR). WMARR został wybrany grantodawcą w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20(Usługi dla MŚP).…

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje polegające na podjęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby zamieszkujące na obszarze gmin objętych LSR. Budry – gmina wiejska, Giżycko – gmina…

Czytaj dalej