W dniach 27-29 czerwca 2018 roku w OLSZTYNIE odbył się pierwszy zjazd szkoleniowy w ramach projektu „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”* zorganizowany przez MIR CONSULTING Szymon Mironowicz wraz z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski. Projektowi patronuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Serdecznie dziękujemy  dyrektorowi Waldemarowi Żakowskiemu oraz wicedyrektorowi Henrykowi Sienkiewicz Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie za wsparcie w realizacji Szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia byli pod dużym wrażeniem profesjonalizmu i fachowości prowadzących. Szkolenie odbywało się w bardzo dobrej, sprzyjającej przyswajaniu wiedzy atmosferze, w sposób prosty i zrozumiały. Wszyscy uczestnicy wypowiadali się z uznaniem na temat fachowości trenerów: pani Agnieszki Arkusińskiej i pana Tomasza Kasprzyka.

 

*Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności przywódczych i podniesienie kompetencji 420 pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy [ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych ) nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.