Home » „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski”

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski”


Dokumenty projektowe

Data wpisu: 02.10.2017r.

Zalecamy zapoznanie się ze zmianami w regulaminie projektu (§ 4 pkt 24 i 25). Składając dokumenty aplikacyjne proszę stosować aktualny formularz rekrutacji.


Kontakt do biura projektu

Data wpisu: 22.09.2017r.

BIURO PROJEKTU:
tel. 733-60-70-10
e-mail biuro-gizycko@frr.org.pl

Koordynator projektu:
Małgorzata Anna Dadura
tel. 733-70-60-10
e-mail m.d@frr.org.pl

 


Obowiązujące dokumenty rekrutacyjne

Data wpisu: 27.06.2017r.

Poniżej zamieszczamy regulamin projektu z załącznikami.

Nowa wersja REGULAMIN PROJEKTU

Nowa wersja ZAŁĄCZNIK 1_FORMULARZ REKRUTACYJNY (plik edytowalny: ZAŁĄCZNIK 1_FORMULARZ REKRUTACYJNY )

Nowy załącznik  ZAŁĄCZNIK 1A_DANE DODATKOWE PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

ZAŁĄCZNIK 2_WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU OFERTY USŁUGI KSZTAŁCENIA (plik edytowalny: ZAŁĄCZNIK 2_WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU OFERTY USŁUGI KSZTAŁCENIA )

ZAŁĄCZNIK 3_OŚWIADCZENIE KANDYDATA

ZAŁĄCZNIK 4_ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH W UMOWIE KSZTAŁCENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Z INSTYTUCJĄ SZKOLĄCĄ

Nowa wersja ZAŁĄCZNIK 5_WZÓR UMOWY REALIZATORA PROJEKTU Z INSTYTUCJĄ SZKOLĄCĄ

Nowa wersja ZAŁĄCZNIK 6_WZÓR UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA

Nowa wersja ZAŁĄCZNIK 7_REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

ZAŁĄCZNIK 8_Zestawienie standardu i cen rynkowych

ZAŁĄCZNIK 9_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

ZAŁĄCZNIK 10_ Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych

Nowy załącznik  ZAŁĄCZNIK 11_WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Adresy punktów kontaktowych, za pośrednictwem których można składać aplikacje:

 • Powiat Gołdapski: Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki, tel. 87 6158302
 • Powiat Giżycki: Biuro projektu w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 5, lok.127

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania

Data wpisu: 30.03.2017r.

Poniżej załączamy dokument do pobrania, w którym spisane są najczęściej zadawane pytania. Postaramy się sukcesywnie aktualizować jego treść.

20170329_NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI


Dokumenty rekrutacyjne

Data wpisu: 24.03.2017r.

Informujemy, że nabór wniosków do projektu będzie prowadzony od dnia 31.03.2017r.

Poniżej zamieszczamy regulamin projektu z załącznikami. Załączniki nr 4, 5, 6, 7 zostaną opublikowane 27 marca 2017r.

REGULAMIN PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK 1_FORMULARZ REKRUTACYJNY (plik edytowalny: ZAŁĄCZNIK 1_FORMULARZ REKRUTACYJNY )

ZAŁĄCZNIK 2_WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU OFERTY USŁUGI KSZTAŁCENIA (plik edytowalny: ZAŁĄCZNIK 2_WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU OFERTY USŁUGI KSZTAŁCENIA )

ZAŁĄCZNIK 3_OŚWIADCZENIE KANDYDATA

ZAŁĄCZNIK 8_Zestawienie standardu i cen rynkowych

ZAŁĄCZNIK 9_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

ZAŁĄCZNIK 10_ Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych


Infolinia

Data wpisu: 13.02.2017r.

Infolinia projektowa jest czynna o poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Dopiero po opublikowani wszystkich dokumentów projektowych będziemy udzielać szczegółowych informacji na temat projektu.


Ulotki projektowe

Data wpisu: 13.02.2017r.

Przedstawiamy pierwsze materiały promocyjne.

gg agg b


Informacje o projekcie

Data wpisu: 10.02.2017r.

W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych ( język angielski, język niemiecki , język francuski), ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu giżyckiego, lub gołdapskiego, lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują , pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów giżyckiego, lub gołdapskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci:

 • dofinansowanie do szkoleń.

Wsparcie dodatkowe:

 • dofinansowanie do egzaminów poprawkowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,
 • coaching indywidualny.

( finansowanie: 90 % – pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków )

 

Etapy realizacji wsparcia :

 1. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia przez beneficjenta.
 2. Wskazanie przez beneficjenta firmy szkoleniowej, w której będzie realizowane szkolenie. (szkolenie musi kończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu, beneficjent musi przystąpić do egzaminu, nie musi go zdać ).
 1. Podpisanie umowy z beneficjentem i firmą szkoleniową.
 2. Udział beneficjenta w szkoleniu.
 3. Po zakończeniu szkolenia – przedstawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub certyfikatu/ zaświadczenia ( na tej podstawie rozliczane są środki ).

Wsparcie dodatkowe:

 1. Złożenie wniosku ze wskazaniem na rodzaj wsparcia.
 2. Otrzymanie wsparcia w okresie trwania szkolenia.
 3. Rozliczenie wsparcia.

 

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione do końca lutego 2017r.

 


Rozpoczęcie realizacji projektu

Data wpisu: 11.01.2017r.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w lutym 2017 roku. Aktualne informacje o prowadzonych działaniach będą zamieszczane na tej stronie internetowej.