Home » Oferta dla NGOsów

Oferta dla NGOsów

Wspiera nas


Bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania Organizacji Pozarządowej

Przedstawiciele społeczności lokalnych z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, lub Świętokrzyskiego, mogą liczyć na naszą pomoc w przejściu przez procedurę rejestracji Stowarzyszenia w KRS.

Bezpłatne doradztwo projektowe

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • weryfikacja pomysłu na projekt;
 • pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania projektu;
 • doradztwo w przygotowaniu projektu (podpowiadamy, sprawdzamy i doradzamy);

Do skorzystania z oferty uprawnione są organizacje pozarządowe, które:

 • nie są rozwinięte infrastrukturalnie (brak zaplecza technicznego, finansowego i kadrowego);
 • nie mają doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, lub krajowych;
 • nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego;
 • które uzyskały wpis do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy przed skorzystaniem na naszej oferty;
 • mają siedzibę na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, lub Świętokrzyskiego;

Warunkiem skorzystania z oferty jest przesłanie na adres biuro@frr.org.pl listu intencyjnego, w którym będzie wykazana potrzeba wsparcia danej organizacji pozarządowej oraz będą wykazane kryteria uprawniające do udziału do skorzystania z naszej oferty. Można też przesłać inne dokumenty, które ułatwią nam weryfikację wniosku.

Bezpłatne tworzenie strony internetowej organizacji pozarządowej

Do uczestnictwa w projekcie uprawnione są Stowarzyszenia, które:

 • nie posiadają własnej strony internetowej;
 • nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego;
 • które uzyskały wpis do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
 • mają siedzibę na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, lub Świętokrzyskiego;

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie na adres biuro@frr.org.pl listu intencyjnego, w którym będzie wykazana potrzeba wsparcia wnioskującego Stowarzyszenia oraz będą wykazane kryteria uprawniające do udziału w projekcie. Można też przesłać inne dokumenty, które ułatwią nam weryfikację wniosku.