Nowa Wieś – Nowa Szkoła II

 

Na skróty:

Organizator projektu:Partner Projektu – Gmina Suwałki

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki od 1 września 2011r. rozpoczyna realizację projektu „Nowa Wieś – Nowa Szkoła II” w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi k. Suwałk. Tematyką projektu są zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauki j. angielskiego, informatyki (ITC), 2 innowacyjne programy rozwojowe, organizacja 2 klubów uczniowskich oraz doradztwo zawodowe, logopedyczne i zajęcia korekcyjne z fizjoterapeutą, a także zajęcia pozaszkolne – atrakcyjne wyjazdy edukacyjne. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące.

Projekt jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Galeria wydarzeń:

 

Aktualności:

Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego do Białegostoku – fotorelacja

W ramach  projektu „Nowa Wieś – Nowa Szkoła II” w dniu 19 czerwca br. uczniowie pojechali na wycieczkę do Białegostoku. Zwiedzanie...

 

Zajęcia z równości szans

Zajęcia z równości szans dla dzieci ze szkoły w Nowej Wsi odbyły się 26 lutego 2012 r.  Ze względu na wiek rozwojowy uczniów metody stosowane...