O PLACÓWCE

Nasza placówka to Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Forum Edukacyjne” z siedzibą w Giżycku, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, REGON: 388708965.

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń i doradztwa w zakresie edukacji włączającej.

Posiadamy akredytacja Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty nr WKWO.5470.4.2021.GD z dnia 18 marca 2021 r.

PLATFORMA EDUKACYJNA

W celu skorzystania z oferty kursów on-line prosimy o zalogowanie* do naszej platformy edukacyjnej

kursy.frr.org.pl

UWAGA: *login i hasło zostały przesłane drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.