Nasze stowarzyszenie w okresie od 2020-02-01 do 2021-11-30 będzie realizowało na terenie województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego 2 projekty szkoleniowe finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO WER o wartości 1,3 mln złotych. Partnerem projektów jest Fundacja Rozwoju Dzieci Im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie. Tematem projektów jest realizacja szkoleń…

Czytaj dalej

Wszystkim Partnerom i Klientom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i radosnych Świąt. Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, abyście w każdej chwili mogli odnaleźć szczęście. Życzą członkowie zarządu i pracownicy FORUM ROZWOJU REGIONALNEGO POLSKA WSCHODNIA.

Czytaj dalej

W dniu 26 października 2019 roku przeprowadziliśmy intensywne działania szkoleniowe w ramach naszego projektu pn. „Pobudzenie aktywności lokalnej w gminie nowinka i powiecie sejneńskim”. Tym razem spotkaliśmy się w Ośrodku Szkoleniowym w Lipniaku, gdzie odbyły się zajęcia integracyjno-motywacyjne, w których brali udział wszyscy uczestnicy projektu – łącznie 4 grupy.

Czytaj dalej Sprawozdanie ze szkoleń projektowych i spotkania integracyjnego w Lipniaku.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą Suwałki rozpoczyna realizację projektu „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”, nr RPPD.09.01.00-20-0277/18.

Dofinansowanie wynosi: 402 468,45 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Czytaj dalej Szlifujemy diamenty – innowacyjne zajęcia edukacyjne w Gminie Suwałki