Dnia 29.12.2017r. podpisaliśmy w Olsztynie kolejną umowę na realizację projektu pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” o wartości 1 990 646,40 zł, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur

Mamy przyjemność poinformować, że 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisaliśmy 4 umowy o dofinansowanie projektów edukacyjnych na łączną kwotę 12,9 mln złotych.

Czytaj dalej Projekty z zakresu doskonalenia kadry kierowniczej placówek oświatowych

W dni dzisiejszym opublikowaliśmy na podstronach projektów pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat mrągowski, piski” oraz „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – powiat giżycki, gołdapski” komplety dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Czytaj dalej W 2017 roku będziemy realizować zajęcia z Nauki Pływania w ramach projektu MSiT