Informujemy, iż przedłużony został termin nadsyłania ofert cenowych w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na dostarczenie materiałów szkoleniowych, usług trenerskich, usług cateringowych, wynajmu sal szkoleniowych, noclegów dla Uczestniczek/Uczestników projektu. Zakres rzeczowy oraz wymagania wskazane w zapytaniach znajdujących się poniżej nie uległy zmianie. Przedłużony zostaje jedynie termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 16.02.2018 r. godz.…

Czytaj dalej

W związku z rozwojem naszej organizacji w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa postanowiliśmy od podstaw zbudować stronę www, aby spełniała standard dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0. Więcej o tym standardzie mogą Państwo przeczytać na stronie www klik . Jeżeli mają Państwo uwagi co do funkcjonalności/treści występujących na obecnej stronie to prosimy o kontakt. Rozważymy Państwa…

Czytaj dalej

Dnia 29.12.2017r. podpisaliśmy w Olsztynie kolejną umowę na realizację projektu pn. „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” o wartości 1 990 646,40 zł, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur

Mamy przyjemność poinformować, że 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisaliśmy 4 umowy o dofinansowanie projektów edukacyjnych na łączną kwotę 12,9 mln złotych.

Czytaj dalej Projekty z zakresu doskonalenia kadry kierowniczej placówek oświatowych