Szanowni Państwo, Lista uczestników przyjętych do projektu dostępna jest na podstronie projektu. http://www.frr.org.pl/szansa-na-lepsze-jutro-wlasny-biznes/ Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj dalej

  Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu…

Czytaj dalej

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A/1, 16-400 Suwałki  z dniem 27 maja 2019 r. rozpoczyna nabór do projektu „Szansa na lepsze jutro- własny biznes” mającego na celu udzielenie bezzwrotnego wsparcia na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 31 000 zł. Szczegóły dotyczące projektu dostępne…

Czytaj dalej

Nasze stowarzyszenie od kwietnia 2019 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – własny biznes”. Tematem projektu jest udzielenie 12 osobom z powiatu Suwalskiego, Sejneńskiego i Gminy Nowinka dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. O dotację mogą ubiegać się osoby niepracujące, które ukończyły 30 rok życia i Każdy uczestnik projektu otrzyma łącznie 31 000,00…

Czytaj dalej