Od prawie roku nasze stowarzyszenie wspiera i patronuje realizatorom projektu pn. „FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY”, który finansowany ze środków PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie kończymy etap szkoleniowy, dzięki któremu 900 pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów podnosi swoje kompetencje w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Na stronie realizatora zostało mieszonych kilka zdjęć ze…

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Lista uczestników przyjętych do projektu dostępna jest na podstronie projektu. http://www.frr.org.pl/szansa-na-lepsze-jutro-wlasny-biznes/ Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj dalej

  Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny / Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego / Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu…

Czytaj dalej

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia z siedzibą w Giżycku, BIURO PROJEKTU: ul. Emilii Plater 18A/1, 16-400 Suwałki  z dniem 27 maja 2019 r. rozpoczyna nabór do projektu „Szansa na lepsze jutro- własny biznes” mającego na celu udzielenie bezzwrotnego wsparcia na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 31 000 zł. Szczegóły dotyczące projektu dostępne…

Czytaj dalej